Responsables

A la nostra biblioteca hi treballen les següents persones, que us atendran de forma personalitzada quan us calgui.

Alícia Giménez

Bibian Tolsau

Yessica Giménez